Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 6. august 2018 – QE mod Sun Express Deutschland GmbH

(Sag C-516/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Nürnberg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: QE

Sagsøgt: Sun Express Deutschland GmbH

Sagen blev ved Domstolens kendelse af 22. august 2018 slettet fra Domstolens register.

____________