Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Nürnberg on esittänyt 6.8.2018 – QE v. Sun Express Deutschland GmbH

(asia C-516/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Nürnberg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: QE

Vastaaja: Sun Express Deutschland GmbH

Unionin tuomioistuin on 22.8.2018 antamallaan määräyksellä poistanut asian tuomioistuimen rekisteristä.

____________