Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. augustā iesniedza Amtsgericht Nürnberg (Vācija) – QE/Sun Express Deutschland GmbH

(Lieta C-516/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Nürnberg

Pamatlietas puses

Prasītāja: QE

Atbildētāja: Sun Express Deutschland GmbH

Ar Tiesas 2018. gada 22. augusta rīkojumu lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________