Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg (Nemecko) 6. augusta 2018 – QE/Sun Express Deutschland GmbH

(vec C-516/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Nürnberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: QE

Žalovaná: Sun Express Deutschland GmbH

Vec bola uznesením Súdneho dvora z 22. augusta 2018 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________