Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Nürnberg (Nemčija) 6. avgusta 2018 – QE/Sun Express Deutschland GmbH

(Zadeva C-516/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Nürnberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: QE

Tožena stranka: Sun Express Deutschland GmbH

Zadeva je bila s sklepom Sodišča z dne 22. avgusta 2018 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________