Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av n (Tyskland) den 6 augusti 2018 – QE mot Sun Express Deutschland GmbH

(Mål C-516/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Nürnberg

Parter i det nationella målet

Klagande: QE

Motpart: Sun Express Deutschland GmbH

Målet avskrevs genom domstolens beslut av den 22 augusti 2018.

____________