Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal d'instance de Sens (Francie) dne 30. srpna 2018 – X

(Věc C-562/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'instance de Sens

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: X

Další účastník řízení: Procureur de la République

Předběžné otázky

Umožňuje článek 21 Listiny základních práv Evropské unie, vykládaný ve světle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, a čl. 39 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie odejmout osobě právo volit ve volbách do Evropského parlamentu z důvodu, že jí byl v důsledku jejího mentálního postižení ustanoven poručník?

V případě kladné odpovědi, vyžaduje evropské právo splnění zvláštních podmínek k tomuto odnětí práva, a pokud ano, jakých?

____________