Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud tribunal d'instance de Sens (Prantsusmaa) 30. augustil 2018 – X

(kohtuasi C-562/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal d'instance de Sens

Põhikohtuasja pooled

Avalduse esitaja: X

Vastustaja: Procureur de la République

Eelotsuse küsimused

1.    Kas juhul, kui tõlgendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 21 esiteks lähtuvalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist ning teiseks lähtuvalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 39 lõikest 2, lubavad need sätted võtta isikult hääleõiguse Euroopa valimistel põhjusel, et tema vaimse puude tõttu on tema suhtes võetud eestkostemeede?

2.    Kas jaatava vastuse korral on selleks äravõtmiseks Euroopa õiguse kohaselt vaja, et täidetud oleks teatavad tingimused, ja kui, siis millised?

____________