Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Sens (Ranska) on esittänyt 30.8.2018 – X

(asia C-562/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’instance de Sens

Pääasian asianosaiset

Hakija: X

Muu osapuoli: Procureur de la République

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko yhtäältä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan, tulkittuna vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen valossa, ja toisaalta Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 artiklan 2 kohdan nojalla evätä henkilöltä hänen äänioikeutensa Euroopan parlamentin vaaleissa siitä syystä, että hänet on julistettu holhottavaksi henkisen vammansa vuoksi?

Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, asetetaanko unionin oikeudessa tälle epäämiselle tiettyjä edellytyksiä, ja jos näin on, mitä nämä edellytykset ovat?

____________