Language of document :

A Tribunal d'instance de Sens (Franciaország) által 2018. augusztus 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X

(C-562/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal d'instance de Sens

Az alapeljárás felei

Felperes: X

Alperes: Procureur de la République

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Lehetővé teszi-e egyrészt az Európai Unió Alapjogi Chartájának a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre tekintettel értelmezett 21. cikke, másrészt az Európai Unió Alapjogi Chartája 39. cikkének (2) bekezdése, hogy valamely személynek az európai parlamenti választásokon gyakorolható választójogát megvonják abból adódóan, hogy az értelmi fogyatékossága miatt az esetében gyámügyi intézkedést rendeltek el?

Igenlő válasz esetén az európai uniós jog megkövetel-e különleges feltételeket e jogmegvonáshoz, és ha igen, melyek ezek?

____________