Language of document :

2018 m. rugpjūčio 30 d. Tribunal d'instance de Sens (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X

(Byla C-562/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'instance de Sens

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: X

Atsakovas: Procureur de la République

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į, pirma, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir, antra, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnio 2 dalį, leidžiama iš asmens atimti teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose todėl, kad šiam asmeniui dėl jo proto negalios yra nustatoma globos priemonė?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, ar pagal Europos Sąjungos teisę reikalaujama konkrečių šios teisės atėmimo sąlygų, o jeigu taip, tai kokios yra šios sąlygos?

____________