Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance de Sens (Franța) la 30 august 2018 – X

(Cauza C-562/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal d'instance de Sens

Părțile din procedura principală

Reclamant: X

Cealaltă parte: Procureur de la République

Întrebările preliminare

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, interpretat în lumina Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, pe de o parte, și articolul 39 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pe de altă parte, permit retragerea dreptului de vot al unei persoane la alegerile europene ca urmare a instituirii unei măsuri de tutelă din cauza handicapului său mintal?

În cazul unui răspuns afirmativ, dreptul european impune condiții speciale pentru această retragere și, dacă da, care sunt acestea?

____________