Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'instance de Sens (Francija) 30. avgusta 2018 – X

(Zadeva C-562/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'instance de Sens

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: Procureur de la République

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, če se razlaga ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, na eni strani, in člen 39(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, na drugi strani, dovoljujeta, da se osebi na podlagi uvedbe ukrepa skrbništva zaradi njene duševne prizadetosti odvzame volilna pravica na evropskih volitvah?

2.    Če je odgovor pritrdilen, ali evropsko pravo določa posebne pogoje za ta odvzem in, če da, katere?

____________