Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 9.7.2018 – WA v. Münchener Hypothekenbank eG

(asia C-448/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht München I

Pääasian asianosaiset

Kantaja: WA

Vastaaja: Münchener Hypothekenbank eG

Unionin tuomioistuin on 6.9.2018 antamallaan määräyksellä poistanut asian tuomioistuimen rekisteristä.

____________