Language of document : ECLI:EU:C:2018:860

A Bíróság (hatodik tanács) 2018. október 25i végzése – Enercon kontra EUIPO

(C433/17. P. sz. ügy)(1)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – 207/2009/EK rendelet – A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Törlési eljárás – 53. cikk – A zöld szín átmeneteiből álló európai uniós színvédjegy – Részleges törlés – A törlési osztály elé történő visszautalás”

1.      Európai uniós védjegy – Lajstromozási eljárás – A védjegybejelentés visszavonása, korlátozása és módosítása – Színvédjegy ábrás védjeggyé való átminősítése

(207/2009 tanácsi rendelet, 26. cikk, (3) bekezdés, 43. cikk, (2) bekezdés, 162. cikk, (1) bekezdés; 2868/95 bizottsági rendelet, 1. cikk, 3. szabály)

(lásd: 24–27. és 38. pont)

2.      Európai uniós védjegy – Jogorvoslati eljárás – Az uniós bírósághoz benyújtott kereset – A Törvényszék hatásköre – A fellebbezési tanácsok határozatai jogszerűségének felülvizsgálata – A tényállási körülményeknek az EUIPO fórumai előtt korábban be nem mutatott bizonyítékokat figyelembe vevő, újbóli vizsgálata – Kizártság

(207/2009 tanácsi rendelet, 65. cikk)

(lásd: 35. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Enercon GmbH‑t kötelezi a költségek viselésére.


1HL C 412., 2017.12.4.