Language of document : ECLI:EU:C:2018:860

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 25 oktober 2018 –
Enercon/EUIPO

(Zaak C433/17 P) (1)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder b) – Nietigheidsprocedure – Artikel 53 – Uniekleurmerk dat bestaat uit uitvloeiende groentinten – Gedeeltelijke nietigverklaring – Terugverwijzing naar de nietigheidsafdeling”

1.      Uniemerk – Inschrijvingsprocedure – Intrekking, beperking en wijziging van de merkaanvraag – Herkwalificatie van een kleurmerk als beeldmerk

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 26, lid 3, 43, lid 2, en 162, lid 1; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 3)

(zie punten 2427, 38)

2.      Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep – Heronderzoek van de feitelijke omstandigheden tegen de achtergrond van niet eerder voor de instanties van het Bureau overgelegde bewijzen – Uitgesloten

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65)

(zie punt 35)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Enercon GmbH wordt verwezen in de kosten.

2)

Enercon GmbH wordt verwezen in de kosten.


1 PB C 412 van 4.12.2017.