Language of document : ECLI:EU:C:2018:860

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 25 octombrie 2018 – Enercon/EUIPO

(Cauza C433/17 P)(1)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) – Procedură de declarare a nulității – Articolul 53 – Marcă a Uniunii Europene de culoare care constă într‑un degrade de nuanțe de verde – Declarare a nulității parțiale – Trimitere în fața diviziei de anulare”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Procedură de înregistrare – Retragerea, limitarea și modificarea cererii de înregistrare a unei mărci – Recalificarea unei mărci de culoare drept marcă figurativă

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 26 alin. (3), art. 43 alin. (2) și art. 162 alin. (1); Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei, art. 1 norma 3]

(a se vedea punctele 24-27 și 38)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Competența Tribunalului – Controlul legalității deciziilor camerelor de recurs – Reexaminarea împrejurărilor de fapt în lumina probelor neprezentate anterior în fața organelor Oficiului – Excludere

(Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65)

(a se vedea punctul 35)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Enercon GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


1JO C 412, 4.12.2017.