Language of document : ECLI:EU:C:2018:860

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 25. oktobra 2018 – Enercon/EUIPO

(Zadeva C433/17 P)(1)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člene 7(1)(b) – Postopek za ugotovitev ničnosti – Člen 53 – Znamka Evropske unije barve, ki je sestavljena iz odtenkov zelene – Delna razglasitev ničnosti – Predložitev oddelku za izbris“

1.      Znamka Evropske unije – Postopek registracije – Umik, omejitev in sprememba prijave znamke – Sprememba opredelitve znamke iz barvne v figurativno

(Uredba Sveta št. 207/2009, členi 26(3), 43(2) in 162(1); Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravilo 3)

(Glej točke od 24 do 27 in 38.)

2.      Znamka Evropske unije – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pristojnost Splošnega sodišča – Nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe – Ponovna preučitev dejstev ob upoštevanju dokazov, ki pred tem niso bili predloženi pri organih Urada – Izključitev

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 65)

(Glej točko 35.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Enercon GmbH se naloži plačilo stroškov.


1 UL C 412, 4.12.2017