Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 18. oktober 2018 –
Star Television Productions mod EUIPO

(Sag C-602/18 P)

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – processprog – åbenbart afvisningsgrundlag«

1.      Appel – anbringender – anbringender, som åbenbart ikke kan antages til realitetsbehandling eller åbenbart er ugrundede – afvisning eller forkastelse, når som helst, ved begrundet kendelse, uden mundtlig forhandling

(Domstolens procesreglement, art. 181)

(jf. præmis 4)

2.      Retslig procedure – reglerne om sprog – valg af processprog – forpligtelse til at overholde dette valg i tilfælde af appel

(Rettens procesreglement, art. 37, stk. 2, og art. 168, stk. 4)

(jf. præmis 9 og 10)

Konklusion

1)

Appellen afvises.

2)

Star Television Productions Ltd bærer sine egne omkostninger.

2)

Star Television Productions Ltd bærer sine egne omkostninger.