Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Euroopa Kohtu (kuues koda) 18. oktoobri 2018. aasta määrus – Star Television Productions vs. EUIPO

(kohtuasi C602/18 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Kohtumenetluse keel – Ilmselge vastuvõetamatus

1.      Apellatsioonkaebus – Väited – Ilmselgelt vastuvõetamatud või ilmselgelt põhjendamatud väited – Põhistatud määrusega rahuldamata jätmine igal ajal, suulist menetlust korraldamata

(Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 181)

(vt punkt 4)

2.      Kohtumenetlus – Keeltekasutuse kord – Kohtumenetluse keele valik – Kohustus pidada sellest valikust kinni ka apellatsioonkaebuse korral

(Euroopa Kohtu kodukord, artikli 37 lõige 2 ja artikli 168 lõige 4)

(vt punktid 9 ja 10)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Star Television Productions Ltd kohtukulud tema enda kanda.