Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Rješenje Suda (šesto vijeće) od 18. listopada 2018. – Star Television Productions protiv EUIPO-a

(predmet C-602/18 P)

„Žalba – Članak 181. Poslovnika Suda – Jezik postupka – Očita nedopuštenost”

1.      Žalba – Razlozi – Očito nedopušteni i očito neosnovani razlozi – Odbijanje obrazloženim rješenjem u svakom trenutku, bez održavanja usmenog dijela postupka

(Poslovnik Suda, čl. 181.)

(t. 4.)

2.      Sudski postupak – Jezično uređenje – Izbor jezika postupka – Obveza poštovanja tog izbora u slučaju žalbe

(Poslovnik Suda, čl. 37. st. 2., i čl. 168. st. 4.)

(t. 9., 10.)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Star Television Productions Ltd snosit će vlastite troškove.