Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 18. oktobra rīkojums –
Star Television Productions/EUIPO

(lieta C602/18 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Tiesvedības valoda – Acīmredzama nepieņemamība

1.      Apelācija – Pamati – Acīmredzami nepieņemami vai acīmredzami nepamatoti pamati – Noraidīšana jebkurā brīdī, izdodot motivētu rīkojumu, bez mutvārdu procesa

(Tiesas Reglamenta 181. pants)

(skatīt 4. punktu)

2.      Tiesvedība – Valodu lietojums – Tiesvedības valodas izvēle – Pienākums ievērot šo izvēli apelācijas gadījumā

(Tiesas Reglamenta 37. panta 2. punkts un 168. panta 4. punkts)

(skat. 9., 10. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt.

2)

Star Television Productions Ltd sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.