Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 18 oktober 2018 –
Star Television Productions/EUIPO

(Zaak C602/18 P)

„Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Procestaal – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”

1.      Hogere voorziening – Middelen – Middelen die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn – Afwijzing, op elk moment, bij met redenen omklede beschikking, zonder mondelinge behandeling

(Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 181)

(zie punt 4)

2.      Gerechtelijke procedure – Regeling van het taalgebruik – Keuze van de procestaal – Verplichting om die keuze te respecteren in geval van hogere voorziening

(Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 37, lid 2, en 168, lid 4)

(zie punten 9, 10)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Star Television Productions Ltd draagt haar eigen kosten.

2)

Star Television Productions Ltd draagt haar eigen kosten.