Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 18 octombrie 2018 – Star Television Productions/EUIPO

(Cauza C602/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Limba de procedură – Inadmisibilitate vădită”

1.      Recurs – Motive – Motive vădit inadmisibile sau vădit nefondate – Respingere în orice moment, prin ordonanță motivată, fără procedură orală

(Regulamentul de procedură al Curții, art. 181)

(a se vedea punctul 4)

2.      Procedură jurisdicțională – Regim lingvistic – Alegerea limbii de procedură – Obligația de a respecta această alegere în caz de recurs

[Regulamentul de procedură al Curții, art. 37 alin. (2) și art. 168 alin. (4)]

(a se vedea punctele 9 și 10)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Star Television Productions Ltd suportă propriile cheltuieli de judecată.