Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 18. oktobra 2018 – Star Television Productions/EUIPO

(Zadeva C602/18 P)

„Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Jezik postopka – Očitna nedopustnost“

1.      Pritožba – Razlogi – Očitno nedopustni ali očitno neutemeljeni pritožbeni razlogi – Zavrnitev z obrazloženim sklepom brez ustnega postopka kadar koli

(Poslovnik Sodišča, člen 181)

(Glej točko 4.)

2.      Sodni postopek – Jezikovna ureditev – Izbira jezika postopka – Obveznost spoštovanja te izbire v primeru pritožbe

(Poslovnik Sodišča, člena 37(2) in 168(4))

(Glej točki 9 in 10.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družba Star Television Productions Ltd nosi svoje stroške.