Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 7. septembril 2018 – Coty Germany GmbH versus Amazon Services Europe Sàrl jt

(kohtuasi C-567/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Coty Germany GmbH

Kostjad: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Eelotsuse küsimus

Kas isik, kes kolmanda isiku huvides ladustab kaubamärgiõigust rikkuvat kaupa, ilma et ta oleks rikkumisest teadlik, valdab seda kaupa pakkumise või turulelaskmise eesmärgil, kui kavatsust kaupa pakkuda või turule viia ei ole temal endal, vaid üksnes kolmandal isikul1 ?

____________

1 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 9 lõike 2 punkti b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1) artikli 9 lõike 3 punkti b tõlgendamine.