Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. rujna 2018. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Coty Germany GmbH protiv Amazon Services Europe Sàrl i dr.

(predmet C-567/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Coty Germany GmbH

Tuženici: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Prethodno pitanje

Skladišti li osoba koja za treću stranu skladišti proizvode kojima se povređuje pravo žiga a da nema saznanja o povredi prava te proizvode u svrhu nuđenja ili stavljanja na tržište ako samo treća strana a ne ona sâma namjerava nuditi proizvode ili ih stavljati na tržište1 ?

____________

1 Tumačenje članka 9. stavka 2. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) i članka 9. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)