Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. szeptember 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Coty Germany GmbH kontra Amazon Services Europe Sàrl és társai

(C-567/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Coty Germany GmbH

Alperesek: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A védjegybitorlást megvalósító árut harmadik fél számára raktározó, de a jogsértésről nem tudó személy eladásra való felkínálás vagy forgalomba hozatal céljából tartja-e birtokában ezen árut, ha nem ő maga, hanem kizárólag a harmadik fél szándékozik az árut eladásra felkínálni vagy forgalomba hozni?1

____________

1 A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.) 9. cikke (2) bekezdése b) pontjának és az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. o.) 9. cikke (3) bekezdése b) pontjának értelmezése.