Language of document :

2018 m. rugsėjo 7 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl ir kt.

(Byla C-567/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kasatorė: Coty Germany GmbH

Atsakovės ir kitos kasacinio proceso šalys: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Prejudicinis klausimas

Ar asmuo, kuris, nežinodamas apie teisių pažeidimą, trečiojo asmens užsakymu sandėliuoja teises į prekių ženklą pažeidžiančias prekes, laiko šią prekę siūlymo ar pateikimo rinkai tikslais, jei ne jis pats, o tik trečiasis asmuo ketina šią prekę siūlyti arba pateikti rinkai1 ?

____________

1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009 3 24, p. 1) 9 straipsnio 2 dalies b punkto ir 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017 6 16, p. 1) 9 straipsnio 3 dalies b punkto išaiškinimas.