Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 7 septembrie 2018 – Coty Germany GmbH/Amazon Services Europe și alții

(Cauza C-567/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Coty Germany GmbH

Pârâte: Amazon Services Europe S.a.r.l., Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core S.a.r.l, Amazon EU S.a.r.l.

Întrebarea preliminară

O persoană care depozitează pentru un terț produse care încalcă un drept asupra mărcii, fără a avea cunoștință despre această încălcare, deține aceste produse în scopul oferirii sau introducerii lor pe piață, în cazul în care nu ea însăși, ci doar respectivul terț intenționează să ofere sau să introducă pe piață produsele1 ?

____________

1 Interpretarea articolului 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO 2009, L 78, p. 1) și a articolului 9 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).