Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 7. septembra 2018 – Coty Germany GmbH/Amazon Services Europe Sàrl in drugi

(Zadeva C-567/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: Coty Germany GmbH

Toženi stranki in nasprotni stranki v postopku z revizijo: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH

Toženi stranki: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali oseba, ki za tretjo osebo skladišči blago, s katerim se kršijo pravice iz znamke, ne da bi vedela za to kršitev, to blago skladišči za namene ponujanja ali dajanja na trg, če namerava to blago ponujati ali ga dati na trg le tretja oseba in ne ona sama1 ?

____________

1     Razlaga člena 9(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, UL L 78, str. 1 in člena 9(3)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije, UL L 154, str. 1.