Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 13 septembrie 2018 – C GmbH & Co. KG/Finanzamt Z

(Cauza C-573/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: C GmbH & Co. KG

Pârât: Finanzamt Z

Întrebările preliminare

În împrejurări precum cele din procedura principală, în care o organizație de producători în sensul articolului 11 alineatul (1) și al articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (denumit în continuare „Regulamentul nr. 2200/96”)1 livrează bunuri producătorilor afiliați acesteia și primește drept compensație de la producători o sumă care nu acoperă prețul de achiziție,

    a)    trebuie să se considere că este vorba despre un schimb cu plata în numerar a diferenței, întrucât producătorii s-au obligat prin contract față de organizația de producători, ca în schimbul vânzării, să îi livreze fructe și legume pe perioada angajamentului, astfel încât baza de impozitare a vânzării este prețul de achiziție plătit de organizație furnizorilor pentru bunurile de capital?

    b)    suma pe care fondul operațional o plătește efectiv organizației de producători pentru vânzare constituie integral o „subvenți[e] direct legat[ă] de prețul livrării sau al prestării” în sensul articolului 11 secțiunea A alineatul (1) litera (a) din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (Directiva 77/388/CEE) 2 , astfel că baza de impozitare cuprinde, de asemenea, ajutorul financiar prevăzut la articolul 15 din Regulamentul nr. 2200/96, care a fost acordat fondului operațional de autoritățile competente pe baza unui program operațional?

În cazul în care, în conformitate cu răspunsul la prima întrebare, în baza de impozitare ar trebui incluse doar plățile efectuate de producători, dar nu și obligația de livrare și ajutorul financiar: în circumstanțele menționate la prima întrebare, articolul 11 secțiunea A alineatul (1) litera (a) din A șasea directivă 77/388/CEE se opune unei măsuri speciale naționale întemeiate pe articolul 27 alineatul (1) din Directiva 77/388/CEE, precum articolul 10 alineatul 5 punctul 1 din Umsatzsteuergesetz (Legea privind TVA-ul), potrivit căruia baza de impozitare a vânzărilor către producători este prețul de achiziție plătit de organizația de producători furnizorilor anteriori pentru bunurile de capital, întrucât producătorii sunt persoane asociate cu aceasta?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare: este acest lucru valabil și în cazul dreptului de deducere integrală a TVA-ului, întrucât bunurile de capital se supun rectificării deducerilor (articolul 20 din Directiva 77/388/CEE)?

____________

1 JO 1996, L 297, p. 1, Ediție specială 03/vol. 20, p. 29.

2 JO 1977, L 145, p. 1.