Language of document :

Odločba Sodišča (preveritveni senat) z dne 17. septembra 2018 o preveritvi sodbe Splošnega sodišča (pritožbeni senat) z dne 19. julija 2018 v zadevi T-646/16 P, Simpson/Svet

(Zadeva C-542/18 RX)

Jezik postopka: angleščina

Stranki v postopku pred Splošnim sodiščem

Tožeča stranka: Erik Simpson (zastopnik: M. Velardo, lawyer)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Vprašanji, ki bosta preverjeni

Ali sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 19. julija 2018, Simpson/Svet, zlasti glede na splošno načelo pravne varnosti škoduje enotnosti in doslednosti prava Unije, ker je Splošno sodišče kot pritožbeno sodišče presodilo, da sestava, ki je izdala sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 24. junija 2016, Simpson/Svet, ni bila pravilno oblikovana zaradi nepravilnosti pri postopku imenovanja enega od članov te sestave, s čimer je bilo kršeno načelo zakonitega sodnika iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Ali je lahko imenovanje sodnika, tako kot pri aktih iz člena 277 PDEU, predmet incidenčnega nadzora zakonitosti in ali je tak incidenčni nadzor zakonitosti – načeloma ali po poteku določenega časa – izključen ali omejen na nekatere vrste nepravilnosti, da bi bili zagotovljeni pravna stabilnost in pravnomočnost.

____________