Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundeverwaltungsgericht (Austria) 23. augustil 2018 – FN jt

(kohtuasi C-546/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundeverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Vastustaja: Übernahmekommission

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta1 artiklitega 4 ja 17 on – liidu õiguses esinevat tõhususe põhimõtet arvesse võttes – vastuolus tõlgendus, et direktiivi 2004/25 artiklis 4 sätestatud järelevalveasutuse jõustunud otsusel, millega tuvastati, et teatav isik on rikkunud direktiivi 2004/25 ülevõtmiseks kehtestatud liikmesriigi õigusnorme, puudub selle isiku suhtes sama järelevalveasutuse poolt hiljem läbi viidavas väärteomenetluses siduv mõju, mille tulemusel on asjaomasel isikul võimalus uuesti esitada kõiki faktilisi ja õiguslikke vastuväiteid ning tõendeid selleks, et jõustunud otsusega tuvastatud rikkumine vaidlustada?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta artiklitega 4 ja 17 on – liidu õiguses esinevat tõhususe põhimõtet arvesse võttes – vastuolus tõlgendus, et direktiivi 2004/25 artiklis 4 sätestatud järelevalveasutuse jõustunud otsusel, millega tuvastati, et teatav juriidiline isik on rikkunud direktiivi 2004/25 ülevõtmiseks kehtestatud liikmesriigi õigusnorme, puudub selle juriidilise isiku esindusõigusega organi suhtes sama järelevalveasutuse poolt hiljem läbi viidavas väärteomenetluses siduv mõju, mille tulemusel on asjaomasel isikul (organil) võimalus esitada kõiki faktilisi ja õiguslikke vastuväiteid ning tõendeid selleks, et jõustunud otsusega tuvastatud rikkumine vaidlustada?

3.    Kui küsimusele üks on vastus eitav:

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 on vastuolus liikmesriigi praktika, millest tuleneb, et direktiivi 2004/25 artiklis 4 sätestatud järelevalveasutuse jõustunud otsusel, millega tuvastati, et teatav isik on rikkunud direktiivi 2004/25 ülevõtmiseks kehtestatud liikmesriigi õigusnorme, on selle isiku suhtes sama järelevalveasutuse poolt hiljem läbi viidavas väärteomenetluses siduv mõju, mille tulemusel ei ole asjaomasel isikul võimalust vaidlustada jõustunud otsusega tuvastatud rikkumist õigusliku hinnangu ega asjaolude tuvastamise osas?

4.    Kui küsimusele kaks on vastus eitav:

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 on vastuolus liikmesriigi praktika, millest tuleneb, et direktiivi 2004/25 artiklis 4 sätestatud järelevalveasutuse jõustunud otsusel, millega tuvastati, et teatav juriidiline isik on rikkunud direktiivi 2004/25 ülevõtmiseks kehtestatud liikmesriigi õigusnorme, on selle juriidilise isiku esindusõigusega organi suhtes sama järelevalveasutuse poolt hiljem läbi viidavas väärteomenetluses siduv mõju, mille tulemusel ei ole asjaomasel isikul (organil) võimalust vaidlustada jõustunud otsusega tuvastatud rikkumist õigusliku hinnangu ega asjaolude tuvastamise osas?

____________

1 EÜT 2004, L 142, lk 12.