Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Ausztria) által 2018. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FN és társai

(C-546/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Fellebbező felek: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Ellenérdekű hatóság: Übernahmekommission

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Ellentétes-e a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 – hatékony érvényesülés uniós jogi elvével összefüggésben értelmezett – 4. cikkével és 17. cikkével az olyan értelmezés, amely szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti hatóság azon jogerős határozata, amely megállapítja, hogy valamely személy megsértette a 2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, az ezt követően a hivatkozott felügyeleti hatóság által ugyanezen személy ellen lefolytatott közigazgatási büntetőeljárásban nem rendelkezik kötőerővel, és ezért ennek a személynek ismét rendelkezésre áll minden ténybeli és jogi kifogás és bizonyíték a már jogerős határozatban megállapított jogsértés vitatásához?

2.    Ellentétes-e a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – hatékony érvényesülés uniós jogi elvével összefüggésben értelmezett – 4. cikkével és 17. cikkével az olyan értelmezés, amely szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti hatóság azon jogerős határozata, amely megállapítja, hogy valamely jogi személy megsértette a 2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, az ezt követően a hivatkozott felügyeleti hatóság által e jogi személy képviseletre jogosult szerve ellen lefolytatott közigazgatási büntetőeljárásban nem rendelkezik kötőerővel, és ezért ennek a személynek (szervnek) rendelkezésre áll minden ténybeli és jogi kifogás és bizonyíték a már jogerős határozatban megállapított jogsértés vitatásához?

3.    Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti hatóság azon jogerős határozata, amely megállapítja, hogy valamely személy megsértette a 2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, az ezt követően a hivatkozott felügyeleti hatóság által ugyanezen személy ellen lefolytatott közigazgatási büntetőeljárásban kötőerővel rendelkezik, és ezért ez a személy nem vitathatja jogi vagy ténybeli szempontból a már jogerősen megállapított jogsértést?

4.    A 2. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint a 2004/25/EK irányelv 4. cikke szerinti felügyeleti hatóság azon jogerős határozata, amely megállapítja, hogy valamely jogi személy megsértette a 2004/25/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, az ezt követően a hivatkozott felügyeleti hatóság által e jogi személy képviseletre jogosult szerve ellen lefolytatott közigazgatási büntetőeljárásban kötőerővel rendelkezik, és ezért ez a személy (szerv) nem vitathatja jogi vagy ténybeli szempontból a már jogerősen megállapított jogsértést?

____________

1 HL 2004. L 142., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 20. o.