Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 η Fujikura Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 12 Ιουλίου 2018 στην υπόθεση T-451/14, Fujikura κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-590/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Fujikura Ltd (εκπρόσωπος: L. Gyselen, δικηγόρος)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Viscas Corp.

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, στο μέτρο που έγινε δεκτός ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο είχε προβληθεί παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου που της επιβλήθηκε·

να αποφανθεί οριστικά επί της διαφοράς κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 61, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου και:

-     να αναιρέσει το άρθρο 2 […] της αποφάσεως της 2ης Απριλίου 2014 της Επιτροπής1 , με το οποίο επιβλήθηκε στην Fujikura Ltd. πρόστιμο ύψους 8 152 000 ευρώ· και

-     να μειώσει το ως άνω πρόστιμο κατά 44 % σε 4 565 120 ευρώ·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο επικυρώνοντας την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία εφάρμοσε το σημείο 18 των κατευθυντηρίων γραμμών της του 20062 ως αν η παράβαση στο σύνολό της συνδεόταν μόνο με το «παγκόσμιο σκέλος» της συμπράξεως και δεν είχε ένα «σκέλος εντός ΕΟΧ», όπου εμπλέκονταν αποκλειστικώς οι Ευρωπαίοι προμηθευτές.

Κατ’ αποτέλεσμα, η Επιτροπή προσδιόρισε τη θεωρητική αξία των πωλήσεων των μετεχόντων στη σύμπραξη κατά τέτοιον τρόπο, ώστε υποτιμήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των Ευρωπαίων προμηθευτών και υπερτιμήθηκε η συμμετοχή των Ασιατών προμηθευτών, περιλαμβανομένης της Fujikura, στην εν λόγω παράβαση.

____________

1 Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση AT.39610 – Καλώδια ισχύος) (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 2139 τελικό) (ΕΕ 2014, C 319, σ. 10).

2 Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003 (ΕΕ 2006, C 210, σ. 2).