Language of document :

Žalba koju je 20. rujna 2018. podnio Fujikura Ltd protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-451/14: Fujikura protiv Komisije

(predmet C-590/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Fujikura Ltd (zastupnik: L. Gyselen, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Viscas Corp.

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda u dijelu u kojem je prihvaćen tužbeni razlog kojim se ističe povreda načela proporcionalnosti i jednakog postupanja u vezi s kaznom koja je izrečena žalitelju;

konačno odlučiti o sporu u skladu s člankom 61. prvim stavkom drugom rečenicom svojeg Statuta tako da:

-     poništi članak 2(o) Odluke Komisije1 od 2. travnja 2014. kojim se društvu Fujikura Ltd izriče kazna u iznosu od 8 152 000 eura.; i

-     smanji iznos kazne za 44% na 4 565 120 eura;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je potvrdio Komisijinu odluku da primjeni točku 18. svojih Smjernica iz 2006.2 na način kao da je cijela povreda obuhvatila samo kartel na „svjetskoj razini” i da nije imala „dio unutar EGP-a” koji bi uključivao samo europske dobavljače.

Komisija je zbog toga utvrdila teorijske vrijednosti prihoda od prodaje za sudionike kartela na način da je znatno podcijenjena uloga europskih dobavljača i precijenjena uloga azijskih dobavljača, uključujući društvo Fujikura, u toj povredi.

____________

1 Odluka Komisije od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39610 – Energetski kabeli) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2139 završna verzija) (SL 2014., C 319, str. 10.)

2 Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe br. 1/2003 (SL 2006., C 210, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 58.)