Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-451/14. sz., Fujikura kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Fujikura Ltd által 2018. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

(C-590/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Fujikura Ltd (képviselő: L. Gyselen ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Viscas Corp.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét annyiban, amennyiben az helyt adott annak a jogalapnak, amelynek keretében a fellebbező azt állította, hogy a vele szemben kiszabott bírság tekintetében megsértették az arányosság és az egyenlő bánásmód elvét;

az alapokmány 61. cikke első bekezdésének második mondata alapján maga döntse el érdemben az ügyet, vagyis:

-     semmisítse meg a 2014. április 2-i bizottsági határozat1 2. cikkének a Fujikura Ltd-vel szemben 8 152 000 euró bírságot kiszabó o) pontját, és

-     e bírságot 44%-kal csökkentse 4 565 120 euróra;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor helybenhagyta a Bizottság azon megközelítését, hogy a 2006. évi iránymutatás2 18. pontját akként alkalmazza, mintha az egész jogsértés a kartellnek csak a „világszintű részét” fedte volna le, és nem lett volna olyan „EGT-n belüli része”, amelyben csak az európai szállítók voltak érintettek.

Ennek következtében a Bizottság a kartell résztvevői tekintetében oly módon határozta meg az eladások névleges értékét, hogy jelentősen alulértékelte az e jogsértésben az európai szállítók által játszott szerepet, és felülértékelte az e jogsértésben az ázsiai szállítók, köztük a Fujikura által játszott szerepet.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „erősáramú kábelek” ügy) 2014. április 2-án hozott bizottsági határozat (az értesítés a C(2014) 2139 final számú dokumentummal történt) (HL 2014. C 319., 10. o.).

2 Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról (HL 2006. C 210., 2. o.).