Language of document :

2018 m. rugsėjo 20 d. Fujikura Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-451/14, Fujikura / Komisija

(Byla C-590/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Fujikura Ltd, atstovaujama advokato L. Gyselen

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Viscas Corp.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą tiek, kiek juo buvo patvirtintas teisinis pagrindas, susijęs su proporcingumo ir vienodo požiūrio principų pažeidimu jai paskirtos baudos atžvilgiu;

priimti galutinį sprendimą remiantis jo Statuto 61 straipsnio pirmos dalies antruoju sakiniu ir:

-     panaikinti 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimo1 , kuriuo Fujikura LTD. paskirta 8 152 000 EUR bauda, 2 straipsnio o punktą ir

-     sumažinti šią baudą 44 % iki 4 565 120 EUR;

įpareigoti Komisiją padengti bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, pritardamas Komisijos požiūriui taikyti 2006 m. Gairių2 18 punktą taip, kad visas pažeidimas apėmė tik „pasaulinę kartelio dalį“, bet neturėjo „EEE dalies“, apimančios tik Europos tiekėjus.

Dėl to Komisija kartelio dalyvių pardavimų vertes nustatė taip, kad buvo nepakankamai įvertintas Europos tiekėjų vaidmuo ir pervertintas Azijos tiekėjų, įskaitant Fujikura, vaidmuo šiame pažeidime.

____________

1 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas C(2014) 2139 final dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla AT.39610 – Elektros kabeliai) (pranešta dokumentu Nr.  C(2014) 2139 final) (OL C 319, 2014, p. 10).

2 Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006, p. 2).