Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski rajonen sad (Bulharsko) dne 30. srpna 2018 – K.H.K. v. V.A.S. a E.E.K.

(Věc C-555/18)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofijski rajonen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: K.H.K.

Odpůrce: V.A.S. a E.E.K.

Předběžné otázky

Je dosud nepravomocný platební rozkaz k peněžní pohledávce podle článku 410 Graždanski procesualen kodeks (občanský soudní řád, dále jen „GPK“) veřejnou listinou ve smyslu čl. 4 bodu 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 20141 ?

Není-li platební rozkaz podle článku 410 GPK veřejnou listinou, musí být na návrh zahájeno současně s řízením podle článku 410 GPK zvláštní řízení podle čl. 5 písm. a) nařízení č. 655/2014?

Je-li platební rozkaz podle článku 410 GPK veřejnou listinou, je soud povinen rozhodnout ve lhůtě stanovené čl. 18 odst. 1 nařízení č. 655/2014, pokud vnitrostátní předpis stanoví, že se lhůty během soudních prázdnin staví?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2014, L 189, s. 59).