Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. kolovoza 2018. uputio Sofijski rajonen sad (Bugarska) – K.H.K. protiv B.A.C., E.E.K.

(predmet C-555/18)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Sofijski rajonen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: K.H.K.

Tuženici: B.A.C, E.E.K.

Prethodna pitanja

Je li platni nalog za novčanu tražbinu u skladu s člankom 410. Graždanskog procesualenog kodeksa (Zakonik o građanskom postupku, u daljnjem tekstu: ZGP) koji još nije postao pravomoćan vjerodostojna isprava u smislu članka 4. točke 10. Uredbe (ЕU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014.1 ?

Ako platni nalog u skladu s člankom 410. ZGP-a nije vjerodostojna isprava, mora li se na temelju zahtjeva pokrenuti poseban postupak u skladu s člankom 5. točkom (a) Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. izvan okvira postupka u skladu s člankom 410. ZGP-a?

Ako je platni nalog u skladu s člankom 410. ZGP-a vjerodostojna isprava, je li sud dužan donijeti odluku u roku iz članka 18. stavka 1. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. ako je nacionalnim propisom određeno da rokovi ne teku za vrijeme sudskih praznika?

____________

1 Uredba (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2014., L 189, str. 59.)