Language of document :

2018 m. rugpjūčio 30 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K. N. K. / V. A. S., E. E. K.

(Byla C-555/18)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: K. N. K.

Skolininkai: V. A. S., E. E. K.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar dar neįsiteisėjęs įsakymas sumokėti piniginį reikalavimą pagal Grazhdanski protsesualen kodeks (Civilinio proceso kodeksas, toliau – GPK) 410 straipsnį yra autentiškas dokumentas, kaip jis suprantamas pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 655/20141 4 straipsnio 10 punktą?

2.    Ar tuo atveju, jeigu mokėjimo įsakymas pagal GPK 410 straipsnį nėra autentiškas dokumentas, gavus prašymą turi būti pradedamas atskiras procesas pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio a punktą, kitas nei procedūra pagal GPK 410 straipsnį?

3.    Ar tuo atveju, jeigu mokėjimo įsakymas pagal GPK 410 straipsnį yra autentiškas dokumentas, teismas privalo priimti sprendimą per 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 655/2014 18 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, nors pagal nacionalinės teisės nuostatą terminai per teismų atostogas sustabdomi?

____________

1 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose (OL L 189, 2014, p. 59).