Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. augustā iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – K.H.K./B.A.C., E.E.K.

(Lieta C-555/18)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Sofiyski rayonen sad

Pamatlietas puses

Prasītājs: K.H.K.

Atbildētāji: B.A.C, E.E.K.

Prejudiciālie jautājumi

Vai vēl spēkā nestājies maksājuma rīkojums par naudas prasījumu atbilstoši Grazhdanski protsesualen kodeks (Civilprocesa kodekss, turpmāk tekstā – “GPK”) 410. pantam ir publisks akts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs) 1 4. panta 10) punkta izpratnē?

Ja maksājuma rīkojums atbilstoši GPK 410. pantam nav publisks akts, vai pēc pieteikuma paralēli tiesvedībai atbilstoši GPK 410. pantam ir jāierosina atsevišķa tiesvedība atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs) 5. panta a) punktam?

Ja maksājuma rīkojums atbilstoši GPK 410. pantam ir publisks akts, vai tiesai ir pienākums pieņemt lēmumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs) 18. panta 1. punktā paredzētajā termiņā, ja valsts tiesību aktā ir reglamentēts, ka termiņu skaitīšana tiesas atvaļinājuma laikā tiek apturēta?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās (OV 2014, L 189, 59. lpp).