Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) la 30 august 2018 – K.H.K/B.A.C., E.E.K.

(Cauza C-555/18)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Sofiyski rayonen sad

Părțile din procedura principală

Solicitant: K.H.K.

Debitori: B.A.C., E.E.K.

Întrebările preliminare

În conformitate cu articolul 410 din Grazhdanski protsesualen kodeks (Codul de procedură civilă, denumit în continuare „GPK”), o somație de plată referitoare la o creanță pecuniară care nu a dobândit autoritate de lucru judecat este un act autentic în sensul articolului 4 punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. 655/20141 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014?

În cazul în care, potrivit articolului 410 din GPK, somația de plată nu este un act autentic, este necesar ca, în afara procedurii prevăzute la articolul 410 din GPK, să se inițieze, la cerere, o procedură separată în conformitate cu articolul 5 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014?

În cazul în care somația de plată în sensul articolului 410 din GPK este un act autentic, instanța are obligația să se pronunțe în termenul prevăzut la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 atunci când o dispoziție națională prevede suspendarea termenelor pe perioada vacanței judecătorești?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială (JO L 189, p. 59).