Language of document :

2018 m. rugsėjo 21 d. Europos Sąjungos Taryba pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-680/13 Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC ir kt. / Europos Sąjungos Taryba ir kt.

(Byla C-597/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov

Kitos proceso šalys: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC ir kt., Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas, Euro grupė, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybos, Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Komisijos

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek jame Bendrasis Teismas atmetė Tarybos nurodytą nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą dėl Euro grupės,

priteisti iš atsakovų bylinėjimosi šiame apeliaciniame procese išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo apeliaciniu skundu Taryba siekia, kad būtų panaikintas skundžiamas sprendimas tiek, kiek jame Bendrasis Teismas atmetė Tarybos nurodytą nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą dėl Euro grupės, ir grindžia jį šiais pagrindais:

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad Euro grupė yra „Sutartimis oficialiai įsteigta Sąjungos įstaiga“,

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą atmesdamas Tarybos pateiktą nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą, nors nenustatė jokių Euro grupei Sutartimis suteiktų „galių“,

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad Tarybos pateikto prieštaravimo dėl priimtinumo pripažinimas pagrįstu leistų „Sąjungos teisinėje sistemoje sukurti įstaigas, kurios dėl savo aktų ir elgesio nebūtų atsakingos“.

____________