Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 21 september 2018 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer - uitgebreid) van 13 juli 2018 in zaak T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. / Raad van de Europese Unie e.a.

(Zaak C-597/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a.; Europese Commissie; Europese Centrale Bank; Eurogroep, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie: Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie

Conclusies

vernietiging van de bestreden arresten op de onderdelen waarin het Gerecht de door de Raad opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid betreffende de Eurogroep verwerpt;

verwijzing van de verwerende partijen in de kosten van de hogere voorziening.

Middelen en voornaamste argumenten

De door de Raad ingestelde hogere voorziening is gericht op de vernietiging van die onderdelen van het bestreden arrest waarin het Gerecht de door de Raad opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid betreffende de Euro Group verwerpt en is gebaseerd op de volgende gronden:

het Gerecht heeft ten onrechte geoordeeld dat de Eurogroep een „entiteit van de Unie is die formeel door de Verdragen is ingesteld”;

het Gerecht heeft de exceptie van niet-ontvankelijkheid ten onrechte verworpen, zonder enige door de Verdragen aan de Eurogroep toegekende „bevoegdheden” te hebben onderkend;

het Gerecht heeft ten onrechte geoordeeld dat de aanvaarding van de door de Raad opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid erin zou resulteren dat „binnen de rechtsorde van de Unie entiteiten worden ingesteld waarvan de handelingen en de gedragingen niet tot aansprakelijkheid van de Unie kunnen leiden”.

____________