Language of document :

Recurs introdus la 20 septembrie 2018 de Furukawa Electric Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-444/14, Furukawa Electric/Comisia

(Cauza C-589/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Furukawa Electric Co. Ltd (reprezentanți: C. Pouncey, A. Luke, solicitors)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Viscas Corp.

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii în cauza T-444/2014, Furukawa Electric/Comisia în măsura în care a respins: (i) primul aspect al celui de al cincilea motiv formulat de Furukawa; și (ii) al treilea aspect al celui de al treilea motiv formulat de Furukawa în legătură cu calculul amenzii aplicate Furukawa, și a obligării Furukawa la plata cheltuielilor de judecată;

anularea articolului 2 litera (n) din Decizia Comisiei C(2014) 2139 final1 prin care s-a aplicat recurentei o amendă de 8 858 000 de euro;

stabilirea amenzii aplicate Furukawa la articolul 2 litera (n) din decizia Comisiei la 4 844 000 de euro;

în ipoteza în care Curtea anulează Hotărârea în cauza T-422/2014, Viscas/Comisia și reduce amenda aplicată Viscas la articolul 2litera (p) din Decizia Comisiei C(2014) 2139 final, acordarea unei reduceri echivalente a amenzii aplicate Furukawa la care este obligată în solidar potrivit punctului 291 din Hotărârea Tribunalului în cauza T-444/2014; și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată în prezenta procedură și la cele efectuate de Fukurawa în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că hotărârea Tribunalului ar trebui anulată pentru următoarele motive:

În primul rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept interpretând punctul 18 din Orientările privind calcularea amenzilor2 în sensul că conferă Comisiei dreptul de a lua în considerare vânzările efectuate de Fujikura Ltd. pentru a calcula valoarea vânzărilor relevante ale recurentei pentru perioada 18 februarie 1999 - 30 septembrie 2001, dat fiind faptul că nu exista nicio legătură structurală, organizatorică sau juridică între această entitate și recurentă în acea perioadă. Recurenta și Fujikura Ltd. nu constituiau o întreprindere unică în acea perioadă, astfel că este eronat din punct de vedere juridic să se ia în considerare aceste vânzări la calcularea valorii vânzărilor recurentei. Includerea respectivelor vânzări a încălcat principiul răspunderii personale și a condus la creșterea cuantumului amenzii aplicate recurentei cu mai mult de 200 000 de euro.

În al doilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin aplicarea eronată a regulilor în materia egalității de tratament atunci când a considerat că Comisia avea dreptul să aplice punctul 18 din Orientările privind calcularea amenzilor în privința tuturor destinatarilor deciziei Comisiei în cazul „Cabluri electrice”, în pofida situației fundamental diferite a părților. Producătorii europeni au participat la o înțelegere la nivel european, în timp ce producătorii japonezi și coreeni (inclusiv recurenta) au participat numai la o înțelegere privind împărțirea pieței la nivel mondial. Având în vedere încălcarea principiului egalității de tratament care decurge din aplicarea nediferențiată a punctului 18 din Orientările privind calcularea amenzilor în privința tuturor destinatarilor, care a avut ca efect să îi recompenseze pe producătorii europeni printr-o reducere a valorii vânzărilor lor (și, așadar, a amenzilor care le-au fost aplicate) cu 44 %, și în urma Hotărârii Curții în cauza C-580/12 P, Guardian Industries și Guardian Europe/Comisia, recurenta solicită Curții să remedieze această încălcare prin reducerea cu 44 % a amenzii care i-a fost aplicată.

____________

1     Decizia Comisiei din 2 aprilie 2014 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39610 – Cabluri de energie) [notificată cu numărul C(2014) 2139 final] (JO 2014, C 319, p. 10).

2     Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2, Ediție specială, 08/vol. 4, p. 264).