Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 14. srpna 2018 – GN, zastoupená otcem HM v. ZU, jako správkyni konkurzní podstaty společnosti Niki Luftfahrt GmbH

(Věc C-532/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: GN, zastoupená otcem HM

Žalovaná: ZU jako správkyně konkurzní podstaty společnosti Niki Luftfahrt GmbH

Předběžná otázka

Jedná se o „nehodu“ zakládající odpovědnost leteckého dopravce ve smyslu čl. 17 odst. 1 Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, jež byla uzavřena v Montrealu dne 28. května 1999, podepsána Evropským společenstvím dne 9. prosince 1999 na základě čl. 300 odst. 2 ES a schválena jeho jménem rozhodnutím Rady 2001/539/ES1 ze dne 5. dubna 2001 (Montrealská úmluva, MÚ), pokud šálek s horkou kávou, který je postaven na odkládacím stolku předního sedadla v letícím letadle, z nejasné příčiny sklouzne a převrhne se, čímž cestující utrpí popáleniny?

____________

1 Rozhodnutí Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím, (Úř. věst. L 194, 2001, s. 38)