Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 14. augustil 2018 – GN, keda esindab tema isa HM versus ZU, Niki Luftfahrt GmbH pankrotihaldur

(kohtuasi C-532/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: GN, keda esindab tema isa HM

Vastustaja: ZU, Niki Luftfahrt GmbH pankrotihaldur

Eelotsuse küsimus

Kas olukorras, kus tops kuuma kohviga, mis on asetatud õhus oleva lennuki istme ees oleva istme külge kinnitatud klapplauale, hakkab teadmata põhjusel kohalt libisema ja läheb ümber, tekitades reisijale põletushaavu, on tegemist Montréalis 28. mail 1999 sõlmitud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni, mis kirjutati Euroopa Ühenduse poolt EÜ artikli 300 lõike 2 alusel alla 9. detsembril 1999 ja kiideti tema nimel heaks nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsusega 2001/539/EÜ1 , artikli 17 lõikes 1 nimetatud „õnnetusega“, mis toob kaasa vedaja vastutuse?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsus 2001/539/EÜ rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montreali konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT 2001, L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491).