Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. kolovoza 2018. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) - GN, zastupan po ocu HM protiv ZU, kao stečajnog upravitelja društva Niki Luftfahrt GmbH

(predmet C-532/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: GN, zastupan po ocu HM

Tuženik: ZU, kao stečajni upravitelj društva Niki Luftfahrt GmbH

Prethodno pitanje

Je li riječ o „nesreći” koja uzrokuje odgovornost zračnog prijevoznika u smislu članka 17. stavka 1. Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu, koja je sklopljena 28. svibnja 1999. u Montrealu, koju je 9. prosinca 1999. Europska zajednica potpisala na temelju članka 300. stavka 2. UEZ-a i koja je u njezino ime odobrena Odlukom Vijeća 2001/539/EZ1 od 5. travnja 2001. (Montrealska konvencija) ako šalica s vrućom kavom, koja je u zrakoplovu u letu odložena na preklopnoj polici od prednjeg sjedala, iz nepoznatog razloga sklizne i prevrne se i pritom putniku nanese opekline?

____________

1 Odluka Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL 2001., L 194, str. 38.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 21., str. 5.)